Anmäl dig

25 augusti 12:00 - 13:00

Skalbara system med actor-modellen

Självläkande, skalbara, realtidssystem med Actor-modellen

Att skriva korrekta parallella, feltoleranta och skalbara applikationer är svårt.

Ofta på grund av att vi använder fel verktyg och fel abstraktionsnivåer. Aktörsmodellen är här för att ändra på det.

Skala upp för flera kärnor; genom att nyttja aktörsmodellen så kan system skala upp och maximera nyttjandegraden av din hårdvara.

Skala ut till flera maskiner; eftersom aktörer i aktörsmodellen är platsoberoende så kan samma modell användas för att både skala upp, och ut till flera maskiner.

"Virtual Actors", en ny programmeringsmodell med aktörer som "alltid existerar", en modell som fungerar enormt bra med snabb data, tex. IoT, iGaming etc.


När: 25 augusti kl. 12-13

Länk till Zoom skickas i samband med registering. 

Anmäl dig

Talare

Roger Johansson

Roger har arbetat med utveckling sedan slutet av 90-talet och driver idag Asynkron AB med fokus på skalbarhet, prestanda och högtransaktionella system.

Han har lång erfarenhet av opensource utveckling och är skapare av Akka.NET och Proto.Actor-projekten för aktörsbaserade system.

Läs mer

I samarbete med:

Developers Bay
mia@developersbay.se

Ansvarig: Mia Pääsuke, Marknad & Event